شیک

محاسبه دستمزد کارشناسی
عکس هوایی در چند پلاک ثبتی قرار گرفته؟


حق الزحمه عکس در سال جاری :

حق الزحمه عکس در سنوات گذشته :

حق الزحمه تعداد پلاک اضافه :

حق ماموریت :

دستمزد هر کارشناس :

دستمزد کل :

هزینه ایاب و ذهاب :

دستمزد کارشناسی حداکثر 10,000,000 ریال میباشد


1 - ارزش سهام و سهم الشرکه ، با توجه به مجموع دارائی های جاری و بدهی ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی های ثابت

2 - رسیدگی و حسابرسی تراز نامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی

3 - تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شدهدستمزد کارشناسان حداکثر 20,000,000 ریال میباشد


دستمزد نفقه حداکثر 10,000,000 ریال میباشد


دستمزد رشته بیمه حداکثر 15,000,000 ریال میباشد


دستمزد رشته آمار حداکثر 10,000,000 ریال میباشد
دستمزد حسب مورد توسط مرجع قضایی ، کانون یا مرکز مربوط تعیین و در هر حال حداقل 1,500,000 ریال خواهد بودحداکثر با نظر مقام قضایی میباشد .آیا شامل ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل ، ضایعات تولیدی ، ابزارآلات ، ماشین آلات و تجهیزات برقی و مکانیکی ،اجزای ریز الکترونیک و مخابرات میباشد ؟در صورتيكه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مراجع ارجاع كننده كارشناسي هر مورد بررسی (هر مستند)حداكثر 10,000,000 ريال تعيين مي گردد

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده ،کارگردان ، تصویربردار ، تدوین کننده ، لابراتوار و صدابردار
;