شیک

درباره ما


موسسه رایان اندیشان نصر

موسسه نوینگران آرمان نصر با شماره ثبت 43733 در تهران در سال 1396 تاسیس گردیده است. شرکت های مهندسی رایان اندیشه نصر و شرکت آرمان سنجش عادل می باشد. شرکت رایان اندیشه نصر با شماره ثبت 305040 از سال 1386 در حوزه تولید نرم‌افزارهای فنی و مهندسی ارائه خدمات می نماید. شرکت آرمان سنجش عادل با شماره ثبت 481463 در سال 1394 تاسیس و بعنوان نخستین شرکت ارائه خدمات کارشناسی ایران فعالیت می نماید.

;